<div align="center"> <h1>Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych</h1> <h3></h3> <p>chirurgia dziecięca, chirurg, szpital, dziecko,towarzystwo, stowarzyszenie</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.iczmp.edu.pl/ptchd/index.htm" rel="nofollow">http://www.iczmp.edu.pl/ptchd/index.htm</a></p> </div>